Сертификати

Начало > Сертификати

Сертификати

Дипломи и сертификати:

- Диплома № 0194 на Зоя Петрова за правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител/ дипломиран одитор и сертификат за извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти, издадени от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България;

- Сертификат на Зоя Петрова за лектор по Международните счетоводни стандарти, издаден Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България ;

- Сертификат на Зоя Петрова за лектор по Международните счетоводни стандарти, издаден от Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”; - Сертификат на Зоя Петрова по Международни Стандарти за одит, издаден от Американска Агенция за Международно Развитие / USAID/ Проект „Капиталови пазари”;

- Сертификат на Зоя Петрова по „Международен Счетоводен Стандарт № 36”, издаден от Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”; - Сертификат на Зоя Петрова по „Одит на пенсионни фондове”, издаден Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България ;

- Сертификат на Зоя Петрова по „Финансов анализ и управление на портфейла”, издаден от Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”;

- Сертификат на Зоя Петрова за „Оценител на финансови институции”, издаден от Агенция за приватизация

- Удостоверение за обучение на Одиторски стандарти и одиторска практика, издаден Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

- Диплома № 0262 на Мария Димитрова за правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител/ дипломиран одитор и сертификат за извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти, издадени от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

­