Клиенти

Начало > Клиенти

Клиенти

Наши клиенти са местни предприятия, работещи в различни отрасли и дейности, което ни позволява да се запознаем с дейността и сложните бизнес проблеми на предприятията от различните отрасли и дейности. Ние полагаме значителни усилия, чрез професионалните съвети да осигурим дългосрочни взаимоотношения с клиентите си. Стремим се чрез висок професионализъм и уважение към клиента и неговите приоритети и потребности да изграждаме взаимно доверие и професионално сътрудничество.

От 1994 година насам БФОК ООД е работила и продължава да работи с множество дружества, работещи в следните отрасли и дейности:

- Тежка, лека и хранително-вкусова промишленост;
- Транспорт;
- Спедиция;
- Строителство;
- Хотелиерство;
- Организации по оползотворяване на отпадъци;
- Търговия;
- Нестопанска дейност;
- Енергетика;
- Услуги;
- ­Застраховане