ЗА НАС

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД е създадена през 1994 г. и е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 026.

­ Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърдени със Заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление Банков надзор, както и в списъка на регистрираните одитори, утвърен от зам. председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, с което получава право да извършва одит на банкови и застрахователни институции.

Повече

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Клиентите за нас

Наши клиенти са местни предприятия, работещи в различни отрасли и дейности, което ни позволява да се запознаем с дейността и сложните бизнес проблеми на предприятията от различните отрасли и дейности. Ние полагаме значителни усилия, чрез професионалните съвети да осигурим дългосрочни взаимоотношения с клиентите си. Стремим се чрез висок професионализъм и уважение към клиента и неговите приоритети и потребности да изграждаме взаимно доверие и професионално сътрудничество. ­

Повече