Екип

Начало > Екип

Екип

В БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД са обособени два отдела:

- Одиторски
- Административен

Членовете на одиторските екипи са двамата дипломирани експерт счетоводи­тел, регистрирани одитори и асистент одитори.

Зоя Петрова

- осъществява одиторска дейност от 1993 г. Извършвала е одит на предприя­тия от различни отрасли – енергетика, машиностроене, въглед­обив, химическа промишленост, търговия, банкови и застрахователни предприятия и други. Има дългогодишен практически и теоретически опит в областта на счетоводството и одита. Издала е над 20 публикации в областта на прилагането на счетоводните стандарти и Закона за счетоводството.

Притежава:

-сертификат за преподавател по Международни счетоводни стандарти;
-сертификат за оценител на финансови институции.

Мария Димитрова

- осъществява одиторска дейност от 1994 г. Извършвала е одит на предприятия от различни отрасли – енергетика, машиностроене, въгледобив, химическа промишленост, търговия, строителство. Има дългогодишен практически и теоретически опит в­ областта на счетоводството и одита.

В дружеството работят висококвалифицирани помощник – одитори и специалисти.

Дружеството работи с утвърдени юридически кантори в областта на данъчното, търговското и трудово законодателство.