Кариери

Начало > Кариери

Кариери

Ако искате да се присъедините към екипа на БФОК ООД, имате мотивацията, амбицията да се развивате професионално и отговаряте на изискванията, ни изпратете вашата автобиография:
­

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА АСИСТЕНТ ОДИТОР

1. Завършено образование - вид и равнище:­

Висше образование степен бакалавър или магистър по специалност Финанси, Счетоводство, Финансов контрол или друга подходяща икономическа­ специалност.

2. Допълнителна професионална квалификация:

­ - Ползване на английски език е предимство;
- Много добри познания по Международни стандарти за финансово отчитане и Национални счетоводни стандарти;
- Познаване на нормативната уредба в областта на данъчното и осигурителното право.
- ­Отлично познаване и използване на Microsoft Office

3. Професионален опит:

Препоръчителен професионален опит в областта на одита, контрола, счетоводството – 3 години.

ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

- Участие в одити на компании от различни сектори;
- Попълване на одиторските програми;­
- Извличане, обработка и анализ на счетоводна информация;
- Получаване на одиторски доказателства;
- Систематизиране на одиторски доказателства и документи в одиторски досиета;
- Проверка на финансови отчети;
- ­Анализиране и измерване на риска в одитираните предприятия.